dimecres, 9 de juliol de 2008

UN BINOMI PERFECTE: DONES-LLIBRES


Des de Rembrant fins Hopper, passant per Matisse, Manet o Casas, l'art i la fotografia han tingut en el motiu de la dona llegint una font inesgotable d'inspiració i bellesa...van haver de passar molts segles, abans de que elles fossin lliures de llegir el que volguessin, tant per la seua educació com pel seu plaer. Les dones es van tornar perilloses llegint. Se apropiaren de coneixements, saber i experiències que havien estat fora del seu abast i només reservades als homes.

<<<<<<<<>>>>>>>>

Desde Sherezade hasta nuestras abuelas y nuestras madres, las mujeres han almacenado historias, han sido geniales narradoras de historias. Esther Tusquets (1936)

(més si clikeu damunt es llibre)
Qualque cosa de Stefan Bollman si clikeu aquí

més de Esther Tusquets si clikeu aquí
i aquí:Esther Tusquets