dijous, 19 de març de 2009

BARANA AMB VISTES A L'ONYAR...

Girona, 15 març 2009

"La lectura es para mí algo así como la barandilla en los balcones". Núria Espert