dilluns, 16 de setembre de 2013 Mai trenquis el silenci si no és per millorar-lo

 Ludwig van Beethoven