dilluns, 24 de novembre de 2008

DON QUIXOT LLUITA CONTRA LA "CRISI"

vinyeta des diari El País - 23 novembre

http://www.elpais.com/imagenRecorte.php?img=2186.jpg&imgConf=EDIGITALES_250_par

Antonio Fraguas