dimarts, 16 de juny de 2009

SEGONS ELL...


http://laperiodicarevisiondominical.files.wordpress.com/2008/12/gdetierra_bald_juan_carlos_onetti2.jpg

(més si clikeu damunt la foto i aquí)

La literatura es mentir bien la verdad.