dimarts, 6 de gener de 2015

ELS REIS

Aquesta nit han passat
i han posat la mà als balcons...
Els somnis dels infantons
han granat.

Cap a Orient se'n van tornant
a llur reialme confús,
a regnar-hi tot pensant
en Jesús.

Heu sentit avui el chor
matinejador dels nens?
Heu sentit el rastre d'or,
mirra, encens?

Joan Maragall