dimarts, 19 de maig de 2009(més si clikeu damunt es llibre aquí i aquí)

"Inspectora Delicado, gràcies per venir. Sóc Guillermina d'Arrinoaga, mare Guillermina del Sagrat Cor en aquesta comunitat [...] Subinspector Garzón, deixi la copa que té a la mà i prengui's un cafè. El vull aquí de seguida, ho ha entès? - De seguida [...] Qui mata un restaurador de mòmies que pertany al monestir de Poblet i, per tant, a l'ordre del Cister? I sobretot, qui i per a què carrega amb una mòmia i la treu d'un convent de matinada jugant-s'hi el tipus? [...] És insòlit que matin un monjo en aquest lloc, i molt més insòlit encara que robin un cos que fa segles que fa malves". (pàg.16-25)

http://www.elboomeran.com/upload/fotos/autores/alicia_grande.jpg