dissabte, 2 de maig de 2009

NOMÉS CAL TRAVESSAR-LOS...

Ponte Vecchio (Florencia 30.10.08)

"Els errors, a vegades, són el pont que va de la inexperiència a la sabiduria".
Anònim