dijous, 30 d’abril de 2015


Si una obra està ben escrita, entre els seus mots hi ha la persona que l'ha creada.

Jaume Cabré