dijous, 28 d’abril de 2011

SENSE LÍMITS...


El món real és molt més petit que el món de la imagina
ció

Friedrich Nietzsche