dijous, 25 de març de 2010

OHHHHHHHHH...


leyendo aficionado a la lectura

Els llibres, com el vi o les corbates, també tenen un públic exigent i curiós