dimarts, 5 de març de 2013

A UN RETRAT DE NOIA

 
Imatges de SALUSTIANO


Mai un respir no passarà
de tu a la vida:
gest immutable, veu
que no es desvetlla de la boca,
no torbada blancor, silenci
que no es canvia per un cant.

Però crida aquesta mudesa
profundament cap a una terra
on tremoles, oh tell florit,
on les mans agafen, i els ulls,
i el teu gest oblidant-se ordena.

   (pàg. 13 de  Poesia completa)

Joan Vinyoli