dimarts, 19 de març de 2013

ALTRA AURORA PER A NOSALTRES

 


Ciutadella, 19 de març 2013

Què som? ¿Centaures àgils en la fosca
percaçant horitzons, en ruta sempre,
o bé arbres hissats damunt l'escorça
d'altres arbres que foren i concreten
la quietud del nostre viure estàtic?
Inútilment ens cercarem. Cal perdre's
en la nit sense albada per conèixer
què som i quina mà ens governa els actes,
i és en va que bastim brillants projectes
i conjuguem mots atrevits, cercant-nos
en cada cosa, en cada mot.
Som éssers
projectats a un futur sense mesura
i ens cal morir perquè l'oblit perfecte
ens faci néixer, altre cop, sabent-nos.

Miquel Martí i Pol
(19.03.1929 - 11.11.2003)