dilluns, 20 de maig de 2013

PASSEIG



Girona 20.05.2013
 
Hi ha aspectes parcials
de la realitat que deslligats
del conjunt deformen el
sentit dels fets.

Joan Brossa