dimecres, 14 de juliol de 2010


La literatura més excelsa pressuposa la llengua, les paraules quotidianes, les estructures lingüistíques que un poble, amb paciència i sense adonar-se'n, ha anat creant dia rere dia. Sobre la base indefugible de la llengua creix l'esplendor de la literatura, i en són les causes les capacitats humanes, les condicions generals de la cultura i l'organització de la societat

Émile Benveniste